Sunday, December 03, 2006

SIr Maj...

Sir mangkut lang ko kung san-o mo i-post ang mid-quarter grades namun.

Just curious.....

1 comment:

PisayWV said...

Wala na time. Sako man bi ako. Final grades na lang guro ang i-post after the exams.